Pro Belgica vzw ?

Vaderlandslievende vereniging

MANIFEST

Pro Belgica is :

een vereniging zonder winstoogmerk, open voor iedereen, zonder onderscheid van afkomst of van politieke en godsdienstige overtuiging, niet-politiek, die werkt aan het behoud van de jaarlijkse herdenking der Gevechten van September 1830, waardoor België onafhankelijk werd ;

de link onder diegenen die de eendracht tussen alle Belgen zoeken.

Pro Belgica wil :

bijdragen tot de vrede en de eensgezindheid tussen alle Belgen ;

alle manifestaties van eenheid tussen de Belgen aanmoedigen ;

onze driekleur bevorderen.

Pro Belgica biedt :

. de gelegenheid aan hen die bewust zijn van het belang van de nationale verbondenheid, elkaar te ontmoeten en als verantwoordelijke burgers samen te werken aan activiteiten, in overeenstemming met hun Belgische gevoeligheid.

Pro Belgica gelooft :

. dat de gewesten en de gemeenschappen samen het Belgische grondgebied uitmaken en werkelijk hetzelfde lot delen ;

dat België zich als voorbeeld van eenheid in Europa moet tonen, dankzij haar geografische ligging en haar tradities.

HISTORISCH OVERZICHT

Pro Belgica werd opgericht als feitelijke vereniging in 1975, met de volgende doeleinden :

Het Martelaarsplein te redden, waarvan de Overheid het Monument wou verplaatsen om er een ondergrondse parking te bouwen. Men was vergeten dat het Martelaarsplein in feite een geklasseerd kerkhofis waar 467 slachtoffers van de Septemberdagen van 1830 rusten.

Samen te werken met de Stad Brussel om de jaarlijkse herdenking der Gevechten van September 1830 in ere te herstellen.

Rekening houdend met de politieke omwentelingen in België, had Pro Belgica eerst als doel al de initiatieven in het belang van het behoud van een unitarisch België te bevorderen. Daarna, vermits België federaal is geworden, wil Pro Belgica getrouwheid aan de monarchie en alle manifestaties van eenheid en eendracht onder alle Belgen aanmoedigen en bevorderen.

Pro Belgica werd gesticht als vereniging zonder winstgevend doel op 31 januari 2002.