Zij Hebben België gemaakt


FACEBOOK

FLICKR

TWITTER

YOUTUBENETLOG


PRO BELGICA vzw - asbl

info@probelgica.be


Nieuws - Nouvelles :21 juli 2012 = Nationale Feestdag

Actie Te Deum Jongeren Pro Belgica, Brussel
Driekleurige stand: Regentschapstraat van 10u. tot 24u.

21 juillet 2012 = Fête nationale
Action Te Deum Jeunes Pro Belgica, Bruxelles
Stand tricolore : rue de la Régence de 10h. à 24h.. Album foto - photo Pro Belgica : Actie - Action

. VRT Redactie : video Actie Pro Belgica
. RTBF : video Action Pro Belgica
. RTL JT : video Action Pro Belgica


. BFM : video interview Pro BelgicaZaterdag 22 september 2012, 15
u
Herdenking der Gevechten van 1830
Martelaarsplein - Brussel
Organisatie: Pro Belgica vzw
     in samenwerking met de Stad Brussel
     en de Vrijwilligers Brussel 1830


Samedi 22 septembre 2012, 15 h
Commémoration des Combats de 1830
Place des Martyrs - Bruxelles
Organisation : Pro Belgica asbl
en collaboration avec la Ville de Bruxelles et
les Volontaires de Bruxelles 1830

Zondag 18 november 2012

ter gelegenheid van het Koningsfeest :
lunch voor de leden van Pro Belgica.


Le dimanche 18 novembre 2012
à l'occasion de la Fête du Roi :
lunch pour les membres de Pro Belgica.

21 juli 2010
Nationale Feest, Pro Belgica stand, Brussel
Album : Flickr Pro Belgica
Video : De Standaard


21 juillet 2010
Fête Nationale, Stand Pro Belgica, Bruxelles
Album :
Flickr Pro Belgica
Vidéo : RTL Info
De e-winkel werd bijgewerkt.
La boutique en ligne a été mise à jour
.

NL - PRO BELGICA ? Het promoten van de vaderlandsliefde in de breedste zin van het woord, hulde brengen aan de concrete daden gesteld door de Belgen, die het Koninkrijk gemaakt hebben, het in ere houden van de herdenkingsplechtigheden der Gevechten van September 1830, getrouwheid aan de monarchie en alle manifestaties van eenheid en eendracht onder alle Belgen aanmoedigen en bevorderen.

> Nationaal Manifest


FR - PRO BELGICA ? Promouvoir le patriotisme dans le sens le plus large du terme, honorer les Belges qui ont fait, servi et défendu le Royaume de Belgique, maintenir en honneur la commémoration solennelle des Combats de septembre 1830, favoriser et encourager la fidélité à la Monarchie et toutes les manifestations d’union et de concorde entre les Belges.

> Manifeste National


Gedenkpenning « 180 & 35 »
Médaille commémorative « 180 & 35 »


NL - Een herdenkingspenning werd uitgegeven voor deze dubbele gelegenheid :
het 180-jarig bestaan van het onafhankelijke België en de 35ste verjaardag van Pro Belgica.

FR - Une médaille commémorative a été gravée à l’occasion de ce double anniversaire :
les 180 ans de l’indépendance de la Belgique et les 35 ans de Pro Belgica.

> Intekeningsformulier > Bulletin de souscription(c) Copyright - Pro Belgica vzw-asbl - 2008-2012.