PRO BELGICA vzw

NATIONAAL MANIFEST

 

Pro Belgica is

- een vereniging zonder winstoogmerk, open voor iedereen, zonder onderscheid van afkomst of van politieke en godsdienstige overtuiging, niet-politiek, die werkt aan het behoud van de jaarlijkse herdenking der Gevechten van September 1830, waardoor België onafhankelijk werd;
- de link onder diegenen die de eendracht tussen alle Belgen zoeken.

Pro Belgica wil

- bijdragen tot de vrede en de eensgezindheid tussen alle Belgen;
- alle manifestaties van eenheid tussen de Belgen aanmoedigen;
- onze driekleur bevorderen.

Pro Belgica biedt

- de gelegenheid aan hen die bewust zijn van het belang van de nationale verbondenheid, elkaar te ontmoeten en als verantwoordelijke burgers samen te werken aan activiteiten, in overeenstemming met hun Belgische gevoeligheid.

Pro Belgica gelooft

- dat de gewesten en de gemeenschappen samen het Belgische grondgebied uitmaken en werkelijk hetzelfde lot delen ;
- dat België zich als voorbeeld van eenheid in Europa moet tonen, dankzij haar geografische ligging en haar tradities.


PRO BELGICA asbl

MANIFESTE NATIONAL

Pro Belgica est

- une association sans but lucratif, apolitique, ouverte à tous, sans distinction d'appartenance politique, religieuse ou sociale, qui œuvre pour le maintien de la commémoration annuelle des Combats de Septembre 1830, grâce auxquels la Belgique devint indépendante;
- le lien de ceux qui recherchent l'union et la concorde entre tous les Belges.

Pro Belgica veut

- contribuer à la paix et à l'harmonie entre les Belges;
- encourager toutes les manifestations d’union entre les Belges;
- promouvoir les couleurs tricolores du drapeau national.

Pro Belgica permet

à des personnes conscientes de l'importance de la cohésion nationale, de se rencontrer et d'œuvrer ensemble à des activités de citoyens responsables en phase avec leur sensibilité belge.

Pro Belgica considère

- que les régions et les communautés constituent ensemble la Belgique et forment une seule communauté de destin;
- que, par sa situation géographique et par ses traditions, la Belgique doit s'affirmer en Europe comme un exemple d'union.

(c) Copyright - Pro Belgica vzw-asbl - 2012