PRO BELGICA vzw


LID WORDEN

Jaarlijkse bijdrage - jaar 2012:
Student (tot 25 jaar) : 6 Eur
Individueel lid : 15 Eur
Locale vereniging : 20 Eur
Nationale vereniging : 35 Eur

Steunend lid : vanaf 25 Eur (max. 500 Eur)

Bankrekening van Pro Belgica VZW :
IBAN: BE58 0010 5285 5679 / SWIFT : GEBA BEBB)

Indien u lid van Pro Belgica wenst te worden, klik op dit toetredingsformulier, vul het met uw gegevens in en stuur het ons door. Uw toetreding zal na ontvangst van uw betaling effectief worden.

Het driemaandelijks en tweetalig tijdschrift PRO BELGICA wordt aan al ons leden toegestuurd.

Wij danken u voor uw belangstelling voor onze vereniging en hopen u op een of andere van onze activiteiten te mogen ontmoeten.
 
PRO BELGICA asbl


DEVENIR MEMBRE

Cotisation annuelle - année 2012:
Etudiant (jusqu'à 25 ans) : 6 Eur
Membre individuel : 15 Eur
Association locale : 20 Eur
Association nationale : 35 Eur

Membre de soutien : à partir de 25 Eur (max. 500 Eur)

Compte bancaire de Pro Belgica asbl :
IBAN: BE58 0010 5285 5679 / BIC: GEBA BEBB)

Si vous souhaitez devenir membre de Pro Belgica, cliquez sur ce bulletin d’adhésion, complétez-le avec vos coordonnées et envoyez-le-nous tout simplement. Votre adhésion deviendra effective dès réception de votre paiement.

Le bulletin trimestriel et bilingue Pro Belgica est envoyé à tous nos membres.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre association et espérons vous voir très prochainement à l’une ou l’autre de nos activités.


(c) Copyright - Pro Belgica vzw-asbl - 2008-2009.