PRO BELGICA vzw


NEEM CONTACT OP


Pro Belgica


Maatschappelijke zetel :

Louis Schmidtlaan 88/8
1040 Brussel


Algemeen Secretariaat :

Alexandre Bertrandlaan 51/3
1190 Brussel

E-mail : info@probelgica.be

Ledendienst : member@probelgica.be
Penningmeester : treasurer@probelgica.be
Webmaster : webmaster@probelgica.be


Actiecomité : action@probelgica.be
Jongeren Pro Belgica : action@probelgica.be


Provinciale afdelingen

. Afdeling Oost-Vlaanderen : prov.oostvlaanderen@probelgica.be

Voorzitter
: Peter Broos

. Afdeling Henegouwen : prov.hainaut@probelgica.be

Président : Vincent Leroy
Webmaster : Valentin Dupont
Blog : http://probelgicahainaut.blogspot.com/

. Afdeling Luik : prov.liege@probelgica.be
Contact : Fabian Tasset

. Afdeling Namen :
Blog : http://probelgicanamur.blogspot.be/

. Afdeling Antwerpen : prov.antwerpen@probelgica.be


PRO BELGICA asbl


CONTACTEZ-NOUS


Pro Belgica


Siège social :

Boulevard Louis Schmidt 88/8
1040 Bruxelles


Secrétariat général :

Avenue Alexandre Bertrand 51/3
1190 Bruxelles

Courriel : info@probelgica.be

Service membres : member@probelgica.be
Trésorier : treasurer@probelgica.be
Webmaster : webmaster@probelgica.be


Comité d'action : action@probelgica.be
Jeunes Pro Belgica : action@probelgica.be


Sections provinciales

. Section de Flandre Orientale : prov.oostvlaanderen@probelgica.be

Voorzitter
: Peter Broos

. Section Hainaut :
prov.hainaut@probelgica.be

Président : Vincent Leroy
Webmaster : Valentin Dupont
Blog : http://probelgicahainaut.blogspot.com/

. Section Liège : prov.liege@probelgica.be
Contact : Fabian Tasset

. Section Namur :
Blog : http://probelgicanamur.blogspot.be/

. Section d'Anvers : prov.antwerpen@probelgica.be
 
(c) Copyright - Pro Belgica vzw-asbl - 2008-2012.