DOCUMENTEN

Persbericht:

Oproep naar de politieke wereld op 27.8.2007 Lees...

Archieven :

Manifest van 7 oktober 1993
getekend door een groot aantal verenigingen en personaliteiten. Zij drukken hun ongerustheid uit omdat sommige van de nieuwe regels van de politieke instellingen het overleven van België in het gedrang brengen. Lees...

Het bestaan en het overleven van ons België zijn in gevaar
document van januari 1999, bestemd voor een breed publiek en dus gemakkelijk te lezen. Het geeft een diepgaand uitleg van enkelen punten, gevaarlijk voor het overleven van ons land, die in onze huidige politieke instellingen gehouden zijn.
Deze studie werd in nauwe samenwerking met een eminente professor in Constitutioneel Recht opgesteld.
Het is zeker dat 15 jaar (of bijna) later, het grootste aantal gevaren aan het licht gebracht is gebeurd. Daarom, ondanks de afgelopen tijd, blijft dit document van groot belang en nuttig om beter de oorzaken van de huidige politieke crisis te begrijpen.
Indien u dit document als drukwerk onder een .PDF formaat gratis wil ontvangen, gelieve ons een e-mail te sturen door hier te klikken.


Actualiteit en moderniteit van het patriottisme
tekst van een toespraak door Prinses Rosalie de Merode, in haar kwaliteit van voorzitster van het Verbond der Patriotten, om een debat tussen politieke personaliteiten te introduceren. Deze werd door de Club Jenneval in Doornik op 8 oktober 1993 georganiseerd. Lees...

De Brabançonne Lees...

DOCUMENTS

Communiqué de presse:

Appel au monde politique le 27.8.2007 Lire...

Archives :

Manifeste du 7 octobre 1993
signé par un grand nombre d’associations et de personnalités,
expliquant des points dangereux pour la survie de la Belgique, contenus dans nos institutions politiques. Lire...


L’existence et la survie de notre Belgique sont en danger
document de janvier 1999, destiné au grand public et par conséquent facile à lire, expliquant de façon plus exhaustive certains éléments dangereux pour la survie de notre pays, contenus dans nos institutions politiques actuelles.
Cette étude a été rédigée en étroite collaboration avec un éminent professeur en droit constitutionnel.
Il est certain que 15 ans (ou presque) plus tard, le plus grand nombre des dangers dénoncés s’est réalisé. C'est la raison pour laquelle malgré le recul, ce document demeure intéressant et utile à lire pour mieux comprendre les causes de la crise politique belge.
Si vous désirez recevoir gratuitement ce document sous forme d'imprimé au format .PDF, veuillez nous envoyer un e-mail en cliquant ici.

Actualité et modernité du patriotisme
texte d’un exposé fait par la Princesse Rosalie de Merode, en sa qualité de présidente du Rassemblement des Patriotes, pour introduire un débat réunissant certaines personnalités politiques, organisé par le Club Jenneval à Tournai le 8 octobre 1993. Lire...

La Brabançonne Lire...(c) Copyright - Pro Belgica vzw-asbl - 2008-2012.