AGENDA 2013

21 Juli 2013
/ Nationale Feest


Vanaf 10 uur, laten we ALLEN samenkomen rond onze DRIEKLEURIGE stand, Regentschapstraat te 1000 Brussel

9 u : Te Deum in de SS Michiels- en Gudule kathedraal.

13 u : Het nieuwe Vorstenpaar en de Koninklijke Familie groeten de bevolking vanop het balkon van het Koninklijk Paleis op het Paleizenplein.

16 u : Schouwing van de strijdkrachten.

Zaterdag September 2013
/ Herdenking der gevechten van september 1830, die aan België haar onafhankelijkheid en haar monarchie verschaften


Congreskolom – Martelaarsplein – Grote Markt

13 u 30 : Verzameling aan de Congreskolom - Koningstraat, Brussel
13 u 45 : Hulde aan de Onbekende Soldaat door de Vrijwilligers 1830
14 u : Start van de optocht naar het standbeeld van Koning Boudewijn en hulde


14 u : 2de verzamelpunt bij het borstbeeld van Koning Boudewijn (Wildbosstraat)
14 u 20 : Vertrek van de stoet naar het Martelaarsplein
15 u : Plechtigheid aan het Patria Monument - bloemenhulde door Personaliteiten
15 u 45 : Vertrek van de stoet naar de Grote Markt
16 u 30 : Parade van de Vrijwilligers 1830 - Brabançonne - Ontbinding

11 November 2013
/ Wapenstilstand


9 u 45 : Verzameling, Astoria Hotel

10 u 30 :
Herdenkingsplechtigheid en bloemenlegging door de Koning aan de Onbekende Soldaat, Koningstraat te 1000 Brussel. Pro Belgica nodigt zijn leden uit deze plechtigheid bij te wonen.
Na het defilé, bezoek van het Parlement voor de leden die ervoor bij het Secretariaat van Pro Belgica vooraf ingeschreven zijn.

15 November 2013
/ Feest van de Koning


9 u 45 : Verzameling Pro Belgica

10 u :
Te Deum gevierd in de SS Michiels- en Gudule kathedraal te Brussel.
AGENDA 2013

21 juillet 2013
/ Fête Nationale


A partir de 10 h, retrouvons-nous tous autour de notre stand tricolore, rue de la Régence à Bruxelles

9 h : Te Deum célébré en la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule.

13 h : Les nouveaux Souverains et la Famille royale saluent la population depuis le balcon du Palais royal, place des Palais.

16 h : Défilé des troupes.

Samedi septembre 2013
/ Commémoration des Combats de septembre 1830


Colonne du Congrès - Place des Martyrs - Grand Place

13 h 30 : Rassemblement à la Colonne du Congrès, rue Royale, Bxl.
13 h 45 : Hommage au Soldat Inconnu par les Volontaires de 1830
14 h : Départ du cortège vers la statue du Roi Baudouin et hommage (devant la cathédrale)


14 h : 2e point de rassemblement près de la statue du Roi Baudouin
14 h 20 : Départ du cortège vers la Place des Martyrs
15 h : Cérémonie au Monument Patria - dépôt de fleurs par les personnalités
15 h 45 : Départ en cortège vers la Grand'Place
16 h 30 : Parade finale des Volontaires de 1830 - Brabançonne - Dislocation


11 Novembre 2013
/ Armistice

9 h 45 : Rassemblement, Hôtel Astoria

10 h 30 :
Cérémonie du souvenir et dépôt de fleurs par le Roi au Soldat Inconnu, Colonne du Congrès, Rue Royale à 1000 Bruxelles. Pro Belgica invite les membres qui le peuvent à se joindre à cet hommage.
A l'issue du défilé, visite du Parlement pour les membres qui s'y seront préalablement inscrits auprès du Secrétariat de Pro Belgica.

15 Novembre 2013
/ Fête du Roi

9 h 45 : Rassemblement Pro Belgica

10 h :
Te Deum célébré en la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles.
(c) Copyright - Pro Belgica vzw-asbl - 2008-2009.